DOSIEW PERFORACYJNY WGŁĘBNY (bez ceny nasion)

Dosiew wgłębny – szczelinowy  wykonujemy  gdy jakość murawy znacząco odbiega od zakładanych parametrów, służy także zmianie składu botanicznego darni na jednorodny lub bardziej odpowiedni do naszych warunków klimatycznych. Zabieg dosiewania najczęściej łączony jest z zabiegami aeracji, skaryfikacji, piaskowania i nawożenia. Warto w tym zabiegu wykorzystać preparaty z grupy regulatorów wzrostu, które ograniczą na pewien okres wzrost wegetatywny tzw. starej trawy a tym samym znacząco pomożemy w rozwoju nowych siewek.