WERTYKULACJA ZE ZBIERANIEM UROBKU

WERTYKULACJA jest to pionowe nacięcie trawy (murawy)
z częściowym nacięciem filcu w celu regulacji jego grubości bez naruszania gleby. Celem tego działania jest wyczesanie trawy, usunięcie obumarłych roślin i pędów, przecięcie węzłów i stolonów stymulując ich krzewienie. Można wykonać ten zabieg za pomocą gęsto ułożonych wirujących ostrzy .