PIASKOWANIE I SZCZOTKOWANIE WYRÓWNUJĄCE (bez ceny piasku)

Użycie odpowiedniego piasku gwarantuje nam właściwą przepuszczalność gruntu a także optymalną porowatość gleby.
Już około 50 ton wyrówna nam powierzchnię boiska i poprawi warunki powietrzno-wodne. Wysypując piasek (ilość zależy od rodzaju ziemi na boisku) modyfikujemy charakterystykę gleby i jej parametry fizyko chemiczne. Poprawne piaskowanie należy łączyć z zabiegami aeracji, wertykulacji .