AREACJA PROFESJONALNYM URZĄDZENIEM

AREACJA-  zabieg mający na celu poprawę stosunków powietrze – woda – gleba w profilu glebowym,
na zasadzie wykonania otworów, nacięć lub innym sposobie modyfikującym istniejący układ glebowy. Należy tu także powiedzieć o rozluźnieniu i zwiększeniu porowatości profilu glebowego
tzw. dekompaktacja.