XII Konferencja Polskiego Stowarzyszenia Greenkeeperów

Termin 19-21 stycznia 2016     

 Lokalizacja Konferencji: Stadion Cracovii Kraków ul. Kałuży 1

 

 

Dzień nr 1 dedykowany dla boisk Sportowych

  • 09:00   Rainer Ernst DRG Niemcy – Ocena parametrów użytkowych boisk piłkarskich, oceniane parametry sposoby oceny.
  • 10:30   Warstwa wegetacyjna murawy sportowej – nowe trendy i technologie / Kamil Prokopiuk morfologia traw gazonowych – rozpoznawanie gatunków.
  • 12:00   Artur Leszczyński – Czynniki ograniczające wzrost trawy – na zamkniętych obiektach piłkarskich (dyskusja z udziałem Grzegorz Szulczyński)
  • 14:30   Piotr Janusz- Nie tylko chemia – preparaty organiczne Podnoszenie sprawności kompleksu glebowego
  • 15:30   dr Janusz Mazurek Ochrona roślin – choroby grzybowe – diagnostyka metody zwalczania w aspekcie nowych rozporządzeń dotyczących stosowania środków ochrony roślin.

Dzień nr 2 dedykowany dla SPORT & GOLF

  • 09:00   Krzysztof Drab ROSA GOLF Wiosenny pakiet startowy – zabiegi wymagane, rekomendowane, działania opcjonalne w celu uzyskania wysokiej jakości pola w możliwie krótkim czasie – DYSKUSJA.

11:00   Mirosław Wierzbicki – Boiska Piłkarskie – wymagania sprzętowe.