Efektywne zarządzanie kosztami

W zależności od ich funkcji i stopnia popularności obiektu władze lokalne lub administrator przeznaczają różne nakłady na ich utrzymanie. Często jest to wykonywane własnymi zasobami, bez posiłkowania się wiedzą specjalistyczną. Niestety nieodpowiednie nawożenie, wałowanie ciężkimi wałami, nieregularne koszenie i brak podstawowej wiedzy o agrototechnice trawy sprawiają, że pieniądze wydawane na regeneracje boiska nie dają efektu, a co więcej wywołują gniew inwestora z powodu niegospodarności. W dłuższej perspektywie taki działania powodują dewastację nawierzchni, a ponowna inwestycja jest wstrzymywane ze względu na wysokie koszty. Green Serwis Group zawsze przed podjęciem współpracy wykonuje bezpłatną analizę potrzeb obiektu. Po zbadaniu potrzeb firma proponuje optymalne rozwiązania uwzględniające potrzeby i zasoby klienta. Filozofią firmy jest wykonanie pracy w taki sposób, aby przynosiła ona widoczny efekt poprawy jakości murawy oraz zbudowanie strategii ekonomicznego utrzymania. Green Serwis Group przy stałej współpracy oferuje bardzo korzystne pakiety współpracy, uwzględniające usługi i wiedzę botamiczą.